Juridinen neuvonta

Tarjoamme maahanmuuttajille juridista neuvontaa omalla äidinkielellä. Neuvonta ei ole lakimiespalvelua, vaan neuvonta- ja ohjauspalvelua. Neuvontaa ja ohjausta antavilla henkilöillä on neuvontatehtävässä tarvittava perehtyneisyys Suomen lainsäädäntöön ja lain soveltamiseen. Neuvontaa voidaan antaa mm. avioeron yhteydessä lapseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä, lapsen tapaamiseen liittyvissä asioissa ja karkotuspäätöksissä.

 

Neuvonnan tavoitteena on, että lainopillisesti hankalissa tilanteissa maahanmuuttaja ymmärtäisi omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Hankalia tilanteita ovat usein juuri avioerotilanteissa lapsen huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat, jotka suomalaisessa yhteiskunnassa ja Suomen lainsäädännössä voivat poiketa huomattavastikin maahanmuuttajan kotimaan käytännöistä. Usein etenkin maahanmuuttajataustaisilla naisilla ei ole riittävästi tietoa omista oikeuksistaan avioerotilanteissa, koska useissa maahanmuuttajien lähtömaissa miehellä on avioerotilanteessa suuremmat oikeudet kuin naisella. Muutenkin esimerkiksi tasa-arvoon ja naisen asemaan liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joiden ympärillä maahanmuuttajat tarvitsevat juridistakin neuvontaa yleisen koulutuksen ja ohjauksen lisäksi.