Työelämävalmiudet ja yritysvalmennus

Tarjoamme palveluita liittyen maahanmuuttajien työelämävalmiuksien kehittämiseen. Tarjoamamme palvelut perustuvat oman kielisyyteen ja vertaistukeen. Tarjoamme työelämävalmiuksiin liittyen koulutusta ja oman kielistä työnetsintä- ja työhönvalmennuspalvelua.

Osaamisen ja eri alojen ammattitaitovaatimusten kohtaaminen

Haasteena on tunnistaa maahanmuuttajalla jo valmiiksi oleva osaaminen (koulutuksella hankittu, työelämässä hankittu, muut taidot ja osaamiset). Todistukset muualla kuin Suomessa hankitusta osaamisesta eivät välttämättä suoraan kerro, miten osaaminen vastaa suomalaisen työelämän vaatimuksia. Toisena haasteena on peilata tätä osaamista suomalaisten ammatillisten perustutkintojen/muiden tutkintojen osaamisvaatimuksiin ja sitä kautta sopivan ammatin löytämiseen. Tärkeää on tunnistaa se, mitä asiakas osaa ja mikä ala häntä oikeasti kiinnostaa. Kaikista ei voida tehdä lähihoitajia tai siivoojia. Pulaa työvoimasta on jo usealla alalla ja sopivia osaajia voi löytyä myös maahanmuuttajista. Amisreformin myötä ammatilliseen perustutkintoon liittyvää osaamista voidaan osoittaa ja tunnistaa suoraan työelämässä (ns. opinnollistaminen). Tätä voidaan hyödyntää myös maahanmuuttajien kohdalla.

Koulutuksen kesto, tavoitteet ja tarkemmat sisällöt määritetään tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutuksen teemoja voivat olla esimerkiksi:

  • Peruskoulutus ja oppimisvalmiudet: luku- ja kirjoitustaito omalla äidinkielellä, suomen kielellä ja/tai englannin kielellä
  • Ammatilliset opinnot omasta maasta ja Suomesta: Mitä tutkintojen sisällöt tarkoittavat osaamisena? Miten vastaavat suomalaisten tutkintojen osaamisvaatimuksia?
  • Työkokemuksen kautta saatu osaaminen: Mitä taitoja on olemassa? Mitä ammattia taidot vastaavat tai mihin ammattiin niitä voisi soveltaa?
  • Työelämävalmiudet: Suomalaisen työelämän pelisääntöjen tunteminen? Vuorovaikutustaidot?
  • Persoonallisuus ja tavoitteet: Mitä asiakas itse haluaisi tehdä? Minkälainen työ kiinnostaa, mikä vastaa omia odotuksia? Missä työssä kokisi olevan omimmillaan?
  • Tutustuminen eri aloihin koulutuskokeilujen ja työkokeilujen kautta.

 

Työnetsijäpalvelut

Osaamisen tunnistamisen jälkeen asiakkaan työllistymistä voidaan edistää työnetsijäpalveluilla. Työnetsijä tekee aktiivista yhteistyötä työnantajien kanssa, kartoittaa työvoimatarpeita ja piilotyöpaikkoja sekä vertaa työnantajien tarpeita asiakkaiden osaamisiin. Työnetsijä hakee aktiivisesti asiakkaalle mahdollisuuksia työllistyä. Välineenä voidaan käyttää työkokeilua, jonka tavoitteena on johtaa joko määräaikaiseen tai pysyvään työllistymiseen. Työnetsijäpalvelut sopivat asiakkaille, joilla on työelämävalmiudet kunnossa ja ammatillinen osaaminen olemassa. Tavoitteena on löytää asiakkaalle työpaikka.

 

Yksilöllinen työhönvalmennus

Koulutuksen tukena voidaan käyttää yksilöllistä työhönvalmennusta. Valmennus voidaan tuottaa asiakkaan omalla äidinkielellä. Työhönvalmennuksen tavoitteet määritellään yhdessä tilaajan kanssa (esim. TE-toimisto). Tavoitteena voi olla esimerkiksi työhaastattelussa tarvittavien taitojen ja itseluottamuksen harjoitteleminen, työelämätaitojen ja valmiuksien parantaminen tai muut yhdessä sovittavat sisällöt. Työhönvalmennusta voidaan tarjota asiakkaille, joille ei riitä ryhmämuotoinen koulutus, vaan he tarvitsevat tueksi yksilöllisempää ja syvempää ohjaamista. Työhönvalmentaja voi olla asiakkaan tukena myös työkokeilun aikana tai työllistymisen alkuvaiheessa.

 

Tarjoamme lisäksi eri kielillä ammattitaitovaatimuksiin liittyviä korttikoulutuksia. Valikoimaamme kuuluu tällä hetkellä hygieniapassikoulutus (arabia, dari, farsi, englanti, kurdi) ja työturvallisuuskorttikoulutus (arabia, dari, farsi, englanti, kurdi).