Konsultaatio

Oleskelulupaan liittyvät haasteet

Jos sinulla on hankaluuksia hoitaa oleskelupaan liittyviä asioita, autamme sinua.  Autamme tarvittavien asiakirjojen hakemisessa ja lomakkeiden täytössä. Autamme myös jatko-oleskeluluvan hakemisessa.  Työntekijöillämme on omakohtainen kokemus oleskelulupaan liittyvissä asioissa ja tarvittaessa käytössämme on myös juristi.


Oman yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen Suomessa on byrokraattista ja aikaa vievää, jos ei ole kokemusta eikä riittävää kielitaitoa. 

Autamme sinua omankielisellä palvelulla: 

- etsimään liikeideaa vastaavaa mahdollista toimitilaa sekä siihen liittyviä lupahakemuksia

- hakemaan mahdollista Starttirahaa

- pankkitilien avaamisessa 

- sopivan kirjanpitäjän etsimisessä.

Ammatilliset haasteet

Olet ehkä kotimaassasi hankkinut koulutuksen, mutta Suomessa koulutustasi ei hyväksytä. Autamme sinua löytämään väylän täydentämään hankittua formaalia osaamistasi vastaamaan suomalaista koulutusta. Sinulta saattaa puuttua koulutus omassa kotimaassasi? Autamme sinua löytämään ja hakemaan itseäsi motivoivaan koulutukseen mm Mavan kautta (maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus).


Kulttuurilliset erot

Suomessa moni asia toimii eri tavalla, kun mihin olet ehkä tottunut kotimaassasi. Suomessa viranomaisiin pitäisi pystyä luottamaan, eikä virkamiehiä voi lahjoa. 

Kulttuuritulkki voi olla apunasi esimerkiksi työpaikalla tai opiskelupaikalla helpottamassa kirjoittamattomien sääntöjen tai käyttäytymisnormien ymmärtämistä. Kulttuuritulkkia voidaan käyttää myös perhetyössä auttamaan sinua ja suomalaisia viranomaisia ymmärtämään toistenne kasvatuskulttuuria ja tapoja, käsitystä lapsuudesta ja lapsen oikeuksista sekä esimerkiksi Suomessa hyväksytyistä rangaistus- ja kurinpitokeinoista.

Kulttuuritulkki ei ole viranomainen, vaan tasa-arvoinen toimija maahanmuuttajan kanssa tarjoten myös vertaistukea. 


Perheväkivallan ehkäisy

Kaikkien ihmiset tulisi elää väkivallatonta elämää. Joskus kuitenkaan asiat menevät perheessä niin solmuun, että saatat joutua perheväkivallan uhriksi. Autamme sinua ja lapsiasi löytämään turvallisen ympäristön, jossa pyritään rauhoittamaan perheenne tilanne ja kartoittamaan jatkomahdollisuudet.


Omankielinen palvelu

Jos suomen kielen taitosi ei riitä, eikä tulkkauspalveluja ole saatavilla juuri sinun tarvitsemaasi palvelua varten, on sinulla mahdollisuus ostaa kauttamme omankielinen palvelu tuntiperusteisesti helpottamaan asiointia eri tahojen kanssa.