Kulttuuritulkit ovat ammattilaisia, joilla on kokemusta kummastakin tulkattavasta kulttuurista. Ammattimainen kulttuuritulkki toimii asiakkaan oman kulttuurin ja uuden kotimaan kulttuurin välissä helpottaen molemminpuolista ymmärtämistä. Parhaimmillaan kulttuuritulkki lyhentää kotoutumiseen kuluvaa aikaa ja sujuvoittaa sopeutumista uuteen kotimaahan. Maahanmuuttajilla voi olla vaikeuksia suomalaisen kulttuurin ymmärtämisessä samalla tavalla kuin suomalaisilla voi olla vaikeuksia ymmärtää maahanmuuttajan kulttuuria. Kulttuurien välisen ymmärtämisen lisäämiseen tarvitaan kulttuuritulkkia. Kulttuuritulkeillamme on aina omakohtaista kokemusta maahanmuuttajana. He toimivat myös esimerkkinä hyvin onnistuneesta kotoutumisesta.

 

Käyttämämme kulttuuritulkit omaavat pitkän kokemuksen kulttuuritulkkauksesta. Kulttuuritulkki voi olla asiakkaan apuna esimerkiksi työpaikalla tai opiskelupaikalla helpottamassa kirjoittamattomien sääntöjen tai käyttäytymisnormien ymmärtämistä. Kulttuuritulkkia voidaan käyttää myös perhetyössä auttamaan suomalaisia viranomaisia ja maahanmuuttajaperheitä ymmärtämään toistensa kasvatuskulttuuria ja tapoja, käsitystä lapsuudesta ja lapsen oikeuksista sekä esimerkiksi Suomessa hyväksytyistä rangaistus- ja kurinpitokeinoista. Kulttuuritulkki ei ole viranomainen, vaan tasa-arvoinen toimija maahanmuuttajan kanssa tarjoten myös vertaistukea. Kulttuuritulkki voi toimia joko yksittäisen asiakkaan kanssa tai ryhmän tukena.