Tukihenkilöpalvelu

Tarjoamme tukihenkilöpalveluita sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille.
Tukihenkilömme ovat tehtäväänsä koulutettuja ammattilaisia tai kokemusasiantuntijoita, jotka noudattavat työssään tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta.

Tulkkaus

Maahanmuuttaja-asiakkaan palvelussa on kotoutumislain mukaan huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat.
Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä (5 §).

Kulttuuritulkkaus

Kulttuuritulkit ovat ammattilaisia, joilla on kokemusta kummastakin tulkattavasta kulttuurista.
Ammattimainen kulttuuritulkki toimii asiakkaan oman kulttuurin ja uuden kotimaan kulttuurin välissä helpottaen molemminpuolista ymmärtämistä.

Kotoutuminen

Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja kokee olevansa
yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Koulutukset

Tarjoamme työyhteisöille, yrityksille ja viranomaisille monipuolisia,
tilaajan tarpeisiin räätälöitäviä koulutuspalveluita monikulttuurisuuteen liittyen.
Koulutuspalveluita voidaan toteuttaa tilaajan tarpeeseen räätälöitynä siten, että eri moduuleita yhdistetään juuri tilaajan tarpeisiin sopiviksi.

Työelämävalmiudet ja yritysvalmennus

Tarjoamme palveluita liittyen maahanmuuttajien työelämävalmiuksien kehittämiseen.
Tarjoamamme palvelut perustuvat omankielisyyteen ja vertaistukeen.

Juridinen neuvonta

Tarjoamme maahanmuuttajille juridista neuvontaa omalla äidinkielellä.
Neuvonta ei ole lakimiespalvelua, vaan neuvonta- ja ohjauspalvelua.

Tukihenkilöpalvelu

Tarjoamme tukihenkilöpalveluita sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille. Tukihenkilömme ovat tehtäväänsä koulutettuja ammattilaisia tai kokemusasiantuntijoita, jotka noudattavat työssään tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta.

Tulkkaus

Maahanmuuttaja-asiakkaan palvelussa on kotoutumislain mukaan huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat. Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä (5 §).

Kulttuuritulkkaus

Kulttuuritulkit ovat ammattilaisia, joilla on kokemusta kummastakin tulkattavasta kulttuurista. Ammattimainen kulttuuritulkki toimii asiakkaan oman kulttuurin ja uuden kotimaan kulttuurin välissä helpottaen molemminpuolista ymmärtämistä.

Kotoutuminen

Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Koulutukset

Tarjoamme työyhteisöille, yrityksille ja viranomaisille monipuolisia, tilaajan tarpeisiin räätälöitäviä koulutuspalveluita monikulttuurisuuteen liittyen. Koulutuspalveluita voidaan toteuttaa tilaajan tarpeeseen räätälöitynä siten, että eri moduuleita yhdistetään juuri tilaajan tarpeisiin sopiviksi.

Työelämävalmiudet ja yritysvalmennus

Tarjoamme palveluita liittyen maahanmuuttajien työelämävalmiuksien kehittämiseen. Tarjoamamme palvelut perustuvat omankielisyyteen ja vertaistukeen.

Juridinen neuvonta

Tarjoamme maahanmuuttajille juridista neuvontaa omalla äidinkielellä.
Neuvonta ei ole lakimiespalvelua,
vaan neuvonta- ja ohjauspalvelua.

Suomen Tukitalo Oy

”Suomen Tukitalo Oy tuottaa ja tarjoaa sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille kokonaisvaltaista tukipalvelua, joka sisältää: 1) Tukihenkilöpalvelut, 2) Tulkkauksen, 3) Kulttuuritulkkauksen, 4) Kotoutumisen tukemisen, 5) Koulutuksen, 6) Työelämävalmiuksien kehittämisen ja yritysvalmennuksen sekä 7) Juridisen neuvonnan.

Toimistomme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Vantaan Tikkurilassa, osoitteessa Tikkurilantie 68 C 11, 01300 Vantaa.”